top of page

PDT -
FOTODYNAMISK TERAPI

VAD ÄR PDT?

PDT behandling.jpeg

VAD ÄR PDT - FOTODYNAMISK TERAPI?

Fotodynamisk terapi, PDT, är en medicinsk behandlingsmetod för
behandling av aktiniska keratoser, det vill säga utbredda förstadier till skivepitelcancer, samt ytliga former av basaliom.

I PDT-behandlingen används en ljuskänslig salva som aktiverar en
fotosensibiliserande medicinering genom ljusexponering under en röd lampa
(alternativt dagsljus under sommarhalvåret).

HUR GÅR BEHANDLINGEN TILL?

En PDT-behandling går till i tre steg.
Först förbehandlas hudområdet genom att fjäll och skorpor avlägsnas
och hudytan ruggas upp.

Detta görs för att kräm och ljus lättare tränger ner till alla delar av hudområdet.

Sedan appliceras en lju
skänslig kräm på området och täcks med förband
för att låta verka i 3 timmar.

Därefter avlägsnas förbandet och hudområdet exponeras
för rött ljus i 10 minuter.

Under sommarhalvåret kan ljusexponering ske i dagsljus och du kan
slutföra sista steget i

behandlingen i solen under två timmars tid.

Behandlingsområdet bör skyddas för solljus under behandlingsdagen
och de närmast påföljande dagarna.

 

I VIDEON NEDAN SER DU HUR EN PDT-
FOTODYNAMISK TERAPI GÅR TILL

bottom of page