top of page

Genitala dermatoser

På Älvsjö Hudmottagning har vi en mottagning för hudsjukdomar i underlivet, genitala dermatoser, där vi kan utreda, ställa diagnos samt erbjuda behandling. Några exempel på sådana hudsjukdomar är Lichen planus, Psoriasis, Eksem och Lichen sclerosus. På Älvsjö Hudmottagning kan vi även diagnostisera och erbjuda behandling för besvär med kondylom.

På Älvsjö hudmottagning har vi en mottagning för genitala dermatoser, det vill säga hudsju

Dr Jessica, läkarchef och specialistläkare inom dermatologi och venereologi är en av de du möter på vår mottagning för genitala dermatoser.

Lichen sclerosus (LS) är en är en inte helt ovanlig vulvadermatos som förekommer i alla åldrar, men främst hos äldre kvinnor. Även män och barn kan dock drabbas. Det är en kronisk inflammatorisk sjukdom. Orsaken är okänd men det finns koppling till ärftlighet och autoimmuna sjukdomar. Sjukdomen smittar inte. Den vanligaste lokalisationen för LS är underlivet.

Hos kvinnor och flickor ses sjukdomen främst över blygdläpparna och omkring ändtarmen och hos mannen på förhuden och ollonet. Huden blir vitaktig, tunn, skör och spontana små blödningar kan uppstå. Blygdläpparna kan krympa och hos mannen kan förträngning av förhud eller urinrörsmynning ses. Hudförändringar kan i enstaka fall förekomma även på andra delar av kroppen. Engagemang av slemhinnor i munhåla eller slida brukar inte ses. Hos barn kan sjukdomen gå över av sig själv i samband med puberteten. Det vanligaste symtomet, speciellt hos kvinnan, är klåda som kan vara mycket svår. LS kan även ge sprickor, sveda och smärta i slidmynningen vid vaginalt samlag.

 

Sjukdomen kan påverka det vardagliga livet genom att orsaka smärta och obehag.

För att lindra symptomen kan du använda glidmedel eller mjukgörande kräm för att skydda huden från irritation. Det är också viktigt att använda oparfymerade produkter och löst sittande kläder. Det är viktigt att söka vård för att få behandling eftersom tillståndet inte går över av sig självt.

 

Det finns dock behandlingar som kan ge effektiv lindring mot besvären. Behandlingen inriktas i första hand mot klådan. Symtomfrihet uppnås i de flesta fall genom lokalbehandling med extra stark kortisonkräm som till en början smörjs på det irriterade området dagligen och sedan trappas ner.

Det föreligger en liten risk för utveckling av cellförändringar vid denna sjukdom och läkare bör därför kontaktas om ett sår eller förtjockning av huden uppträder som inte läker på 3-4 veckor med behandling, eller om salvan/krämen inte har effekt på symtomen.

Symptom på lichen schlerosus i underlivet

Symptomlindring

Psoriasis är en ärftlig sjukdom som drabbar ungefär 2-3 procent av Sveriges befolkning. Det vanligaste symtomet vid psoriasis i vulva är klåda och sveda. Sjukdomen kan förekomma enbart i vulva men det är ovanligt. Det är vanligare att det också finns förändringar på andra ställen på kroppen.

 

En variant av psoriasis, så kallad invers psoriasis, kan drabba underliv, ljumskar, armhålor och huden under brösten.

I vulva ser man oftast symmetriska förändringar på huden på blygdläpparna och runt anus. Det ser ut som klarröda och glänsande områden men det fjällar sällan.

 

Behandlingen av psoriasis i vulva kan variera beroende på hur svåra symtomen är. En vanlig behandlingsmetod är utvärtes behandling med olika krämer och salvor.

Lichen planus i underlivet kan ge upphov till röda förändringar på slemhinnan i området runt slidan och vagina. Dessa förändringar kan variera i grad av rodnad, förtunning och erosioner. Vävnad inuti slidan kan även växa ihop och bilda sammanväxningar. Detta kan leda till förträngning av slidan och göra det svårt eller smärtsamt att ha samlag. En smärtsam brännande sveda kan också uppstå efter samlag.

Genital lichen planus kan förekomma hos kvinnor i tre former:
1. Med små utslag på blygdläpparna
2.  I en form där huden blir tjockare
3. En form där slemhinnan i slidan och området runt blir röd och får sår.

 

Erosiv lichen planus i vulva är en sällsynt men mycket plågsam sjukdom. Vid denna variant av åkomman är det vanligt med röda förändringar på slemhinnan i slidan samt området runt omkring. Det kan bli rött, huden kan bli tunnare och sår kan uppstå. Det kan också bli ett vitaktigt nätverk

på huden runt förändringarna. Det kan bli trängre i slidan och det kan göra ont att ha samlag.

 

Diagnosen erosiv genital lichen planus ställs oftast utifrån hur det ser ut. En vävnadsbit kan tas från området med intakt hud för att undersökas.

 

Lichen planus kan i vissa fall också angripa munslemhinnan.

 

Behandlingen av lichen planus i underlivet kan variera beroende på hur svåra symtomen är.

Det är viktigt att få en korrekt diagnos innan behandlingen påbörjas.

Lichen sclerosus
Genital lichen planus
Psoriasis i underlivet

Om du besväras av eksem på andra delar av kroppen, exempelvis atopiskt eksem (läs mer här)  finns stor risk att du även kan uppleva besvär i underlivet i form av eksem och klåda då hudbarriären är tunn och extra känslig.

 

Vid rakning eller om du har ett litet sår  kan bakterier ta sig in i huden och aktivera kroppens immunförsvar vilket leder till dessa besvär. Viktigt att tänka på är att inte irritera huden med stark tvål eller rakning samt att undvika att huden torkar ut. 

Fästpunkt 2
Eksem i underlivet
Kondylom

Kondylom är en sexuellt överförd infektion som orsakas av humant papillomvirus (HPV). 

Symptomen på kondylom kan inkludera enstaka vårtor eller som sammanflytande kolonier. De kan vara spetsiga eller platta och kan ibland ge symtom som klåda, smärta vid samlag och sveda på eller runt könsorganet eller kring ändtarmsöppningen.

 

Själva vårtorna kan ibland klia eller blöda och är oftast värst när infektionen bryter ut. Behandlingen av kondylom kan bestå av en salva eller en lösning, eller kirurgisk borttagning av vårtorna med frysning eller exempelvis C02-laser. Dessa behandlingar botar dock inte den bakomliggande virusinfektionen, men kan oftast påskynda utläkningen.

bottom of page