top of page

Hidradenitis suppurativa (HS)

Vad är Hidradenitis Suppurativa för något?

Hidradenitis Suppurativa (HS), även kallat acne inversa, är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom som yttrar sig i hudveck så som axiller, ljumskar och genitalt med smärtsamma återkommande abscesser och inflammerade bölder med efterföljande hypertrofisk ärrbildning. Patienterna har även fistelgångar mellan lesionerna som kan tömma sig på vätska.

Upp till fyra procent av befolkningen har HS och övervägande del av dem är kvinnor. Orsaken till sjukdomsutvecklingen är ännu inte kartlagt, men man misstänker att det rör sig om genetisk och hormonell faktor i kombination med bakterieflora och externa faktorer så
som rökning, stress, kost och övervikt.

Viktökning ökar risken för uppblossning av inflammation och insulinresistens, vilket motiverar till en sund viktuppgång med stöd i kost, motion och miljö för att förebygga försämring i HS.

Patienter mer HS har en ökad insulinresistens och ökad risk för att utveckla Diabetes mellitus.
HS är ett smärtsamt tillstånd som inverkar på livskvalitet och begränsar fysiskt aktivitet.

Patienter med HS även har en ökad risk för depression, ångest och utmattning jämfört med andra patientgrupper.

HS stadier - mäts i Hurley skala

Alla som har HS får inte svårare symptom med tiden, men hos visa personer kan symptomen återkomma och förvärras om man inte får behandling. HS delas upp: 1  lindring, 2 måttlig, och 3 räknas som svår sjukdom.
Varje drabbat område delas sedan upp i olika stadier, enligt Hurley-skala.


En eller fåtal isolerade bölder utan fistlar eller ärrbildning. Smärtsamma knölar och varbildning i armhålor, ljumskar, under brösten, vid skinkorna eller på lårens insidor. Dessa ömmande knölar brukar börja som hårda, ärtstora knutor. De är oftast röda och kan misstas för akne, inåtväxande hårstrån eller könssjukdom, såsom herpes.

(Bild A)


Återkommande bölder på flera områden med ärrbildning och fistelgångar. Ärr kan bildas vid HS efter långvariga eller återkommande bölder på samma plats. (Bild B)


Vitt spridda bölder (kan vara stora som golfbollar) sammanbundna med fistelgångar. Kan leda till svåra ärr och avge en illaluktande var-och blodtillblandad vätska. (Bild C)
 

Hurley I - Lindrig

Hurley II - Måttlig

Hurley III - Svår

Hidradenitis suppurativa, HS, mäts enligt Hurleyskala där 1 står för lindrig, 2 för måttli

Älvsjö hudmottagning - Specialister inom HS

På Älvsjö Hudmottagning behandlar vi patienter med HS-diagnos. Hos oss arbetar läkare, sjuksköterskor och undersköterskor i ett nära team tillsammans med patienten.

Alla perspektiv runt patienten tas om hand på ett och samma ställe. Syftet med HS-center är att förbättra livskvaliteten och minska det sociala stigmat för patienten genom att korta ner väntetiderna samt erbjuda rätt behandling och rätt stöd. Patienten ska vara i centrum och bli sedd som person. Engagemanget ska vara långsiktigt i och med att sjukdomen är kronisk.

Verksamhetschefen för Älvsjö Hudmottagning är Dr Hassan Killasli som är specialiserad i HS
samt forskar kring problematiken runt HS som diagnos. Kompetensen är därmed nära och tillgänglig och erbjuder en variation av behandlingar, innefattande alltifrån medicinering, laser samt operation, vilket ökar chansen för att finna en fungerande symptomlindring för den enskilde patienten.

Vi önskar även lyfta värdet av dietära och andralivsstilsfaktorer samt psykologiskt stöd för patienterna.

Vill du behandla din HS hos oss?

För att vi ska kunna behandla din HS hos oss behöver vi en remiss från vårdcentralen i din region. Hänvisa till att Älvsjö Hudmottagning är specialister inom just Hidradenitis Suppurativa. Hjärtligt välkommen till oss!

På Älvsjö hudmottagning har vi ett natio

Vi forskar aktivt kring HS

På Älvsjö hudmottagning forskar vi aktivt inom Hidradenitis Suppurativa. Dels för att hitta nya metoder för att lindra besvären hos dig som lider av hudsjukdomen men också för att upplysa vården om att behandlingsmetoder för Hidradenitis faktiskt finns och att dessa har goda resultat.

Just nu under 2023 är vi på Älvsjö hudmottagning med i en omfattande studie inom HS där hela 15 länder är inkluderade.

Vi har också under våren 2022 gjort en omfattande studie som ännu inte är publicerad.

I vår pilotstudie som nu har blivit publicerad 
(du kan läsa den här) forskade vi kring effekten av att kombinera fraktionerad C02-laser och GaAs 540 nm hos HS patienter med Hurley skala II och III. 

I pilotstudien framkommer band annat att:
- Alla patienter upplevde en förbättring med e minskning av antalet aktiva lesioner, minskad inflammation och ömhet i behandlade knölar

- Hos en av våra bästa svarspersoner försvann alla behandlad aktiva inflammerade lesioner i 5 drabbde områden efter 6 behandlingsomgångar, vilket också visade en god effekt på fistel- och ärrbildning.

Före och efterbild på Hidradenitis Suppurativa som behandlats med en kombination av frakti
Hidradenitis suppurativa lesion i ljumskarna  (A) Innan behandling. (B) Efter 9 behandlingar.
Hidradenitis suppurativa före-och efter behandling med laser i lesion i ljumskarna hos oss
Hidradenitis suppurativa lesion i ljumskarna  (A) Direkt efter behandlingstillfället  (B) 1 vecka efter behandling med märkbar reducering av inflammation.
bottom of page