HIDRADENITIS SUPPURATIVA 

VAD ÄR
HIDRADENITIS SUPPURATIVA?

Hidradenitis Suppurativa (HS), även kallat acne inversa, är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom som yttrar sig i hudveck så som axiller, ljumskar och genitalt med smärtsamma återkommande abscesser och inflammerade bölder med efterföljande hypertrofisk ärrbildning. Patienterna har även fistelgångar mellan lesionerna som kan tömma sig på vätska.

Upp till fyra procent av befolkningen har HS och övervägande del av dem är kvinnor. Orsaken till sjukdomsutvecklingen är ännu inte kartlagt, men man misstänker att det rör sig om genetisk och hormonell faktor i kombination med bakterieflora och externa faktorer så
som rökning, stress, kost och övervikt.

Viktökning ökar risken för uppblossning av inflammation och insulinresistens, vilket motiverar till en sund viktuppgång med stöd i kost, motion och miljö för att förebygga försämring i HS.

Patienter mer HS har en ökad insulinresistens och ökad risk för att utveckla Diabetes mellitus.
HS är ett smärtsamt tillstånd som inverkar på livskvalitet och begränsar fysiskt aktivitet.

Patienter med HS även har en ökad risk för depression, ångest och utmattning jämfört med andra patientgrupper.

NATIONELLT CENTER FÖR HS

På Älvsjö Hudmottagning finns ett nationellt center för patienter med HS-diagnos.

Hos oss arbetar läkare, sjuksköterskor och undersköterskor i ett nära team tillsammans med patienten.

Alla perspektiv runt patienten tas om hand på ett och samma ställe. Syftet med HS-center är att
förbättra livskvaliteten och minska det sociala stigmat för patienten genom att korta ner väntetiderna samt erbjuda rätt behandling och rätt stöd. Patienten ska vara i centrum och bli sedd som person.

Engagemanget ska vara långsiktigt i och med att sjukdomen är kronisk.

1024-1213.png
9.jpg

Verksamhetschefen för Älvsjö Hudmottagning är Dr Hassan Killasli som är specialiserad i HS
samt forskar kring problematiken runt HS som diagnos. Kompetensen är därmed nära och tillgänglig och erbjuder en variation av behandlingar, innefattande alltifrån medicinering, laser samt operation, vilket ökar chansen för att finna en fungerande symptomlindring för den enskilde patienten.

Vi  önskar även lyfta värdet av dietära och andralivsstilsfaktorer samt psykologiskt stöd för patienterna.

2912-2912-max.jpg

I och med att Älvsjo hudmottagning är ett
nationellt centrum för HS är kunskap- och kompetensnivån för diagnosen väletablerad hos alla oss som jobbar här.

Våra sjuksköterskor Michelle och Anneli är huvudansvariga för HS-patienter.


Vi önskar dig hjärtligt välkommen!


 

11 kopiera.jpg