top of page

LICHEN SCLEROSUS ET ATROPHICUS

BAKGRUND

Detta är en ovanlig sjukdom som kan drabba både hud och slemhinnor, främst hos kvinnor. Den kommer oftast först i 40-60- årsåldern, men kan ibland förekomma även hos barn.

KLINISK BILD

Hos kvinnor drabbas ofta underlivet, på och omkring blygdläpparna. Huden blir vitaktig, tunn och skör. I det angripna området kan kraftigare vita partier uppstå, som ibland blir hårda och ärrliknande. Hudförändringarna ger ibland upphov till en stark klåda.

 

Fläckar kan också uppträda på kroppen, t ex rygg och bål, och är då till en början ofta något rodnade. Även blåsor kan bildas. I mycket sällsynta fall kan förändringar ses även i munslemhinna eller på tungan. Hos män sitter förändringarna vanligtvis på förhuden, ollonet eller runt ändtarmen, men kan också finnas på andra ställen av kroppen. Förträngning av förhuden eller urinrörsmynningen uppkommer ibland som ett följdtillstånd.

Lichen sclerosus et atroficus

Bildkälla: Dermis.net

SJUKDOMSORSAK

Orsaken är okänd. Överhuden blir först förtjockad men sedan tunn och skör (atrofisk). Bindvävstrådarna (kollagen) i underhuden angrips, liksom de elastiska trådarna.

BEHANDLING

Sjukdomen är envis och svårbehandlad. Hos barn kan den dock gå över av sig själv i samband med puberteten. Behandlingen inriktas mot klådan och eventuellt samtidigt förekommande bakterie- eller svampinfektioner.

Patientinformationen är producerad av doc. Göran Wennersten, redigerad av doc. Håkan Mobacken i samarbete med www.pdf.nu hemsidan för hudläkare och allmänhet.

bottom of page