top of page

Aktuellt just nu

Trådlösa datortillbehör
Kallelse via Kivra

Från och med den 8:e februari 2021 kommer vi att börja skicka kallelser via Kivra, om du ej är ansluten till Kivra kommer du få fortsatt kallelse via brev.

Ny patientavgift för 2024
Ny avgift på 275
kr för samtliga besök på specialistmottagning med remiss. Läs mer här.

Besöka specialist inom 90 dagar
Under 2021 går region Stockholm tillfälligt över till den nationella vårdgarantin vilket innebär att det högst får ta 90 dagar att få komma till en specialist från det att beslutet om remiss togs, eller bedömningen av din egenanmälan gjordes. Tidigare har Stockholms vårdgaranti varit högst 30 dagar efter att remissen inkommit.

Ny uteblivande avgift
Ny uteblivande avgift gäller fr o m 1 september 2020

Om du uteblir från ett planerat besök eller en planerad operation  och inte lämnar återbud i tid, tillkommer en avgift på 400 kr för uteblivet besök. Kommer du försent och vården därför inte kan genomföras får du också betala en avgift.

bottom of page