top of page

Dermatoskopi

Dermaskop 2

Med hjälp av dermatoskopi kan vi undersöka hudförändringar såsom hudtumörer eller inflammatoriska hudsjukdomar såsom psoriasis.

Dermatoskopets ungefär 10-faldig förstoring möjliggör en detaljerad analys av hudskador och är ett viktigt led i att såväl upptäcka hudförändringar för att snabbare kunna göra en aktiv åtgärd. 

Dermatoskopi kan också bidra i att minska antal onödiga operationer om läkaren genom denna metod bedömer att hudförändringen är ofarlig.
bottom of page