top of page

Dermatoskopi

Detaljerad analys av huden med hjälp av dermatoskopi

På Älvsjö hudmottagning är en av våra undersökningsmetoder dermatoskopi. Med hjälp av denna undersökningsmetod kan vi undersöka hudförändringar såsom hudtumörer eller inflammatoriska hudsjukdomar såsom psoriasis.

Dermatoskopets ungefär 10-faldig förstoring möjliggör en detaljerad analys av hudskador och är ett viktigt led i att såväl upptäcka hudförändringar för att snabbare kunna göra en aktiv åtgärd. Detta gör att vi kan erbjuda tidig diagnos och behandling om det skulle behövas.

Dermatoskopi kan också bidra i att minska antal onödiga operationer om läkaren genom denna metod bedömer att hudförändringen är ofarlig.
bottom of page