top of page

NEURODERMIT

BAKGRUND

Neurodermit är en egendomlig och intensivt kliande hudsjukdom. Kvinnor får ofta utslag i nacken, och män på underbenen eller vid anklarna. Även andra ställen på huden kan angripas. Neurodermit är ett reaktionssätt i huden hos för detta särskilt benägna personer. Utslaget kommer många gångerefter någon obetydlig skada, t ex rivsår, mygg-eller knottbett, eller annan irritation.

KLINISK BILD

Utslagen är ofta välavgränsade och klådan är mycket intensiv. När man river på utslagen förvärras tillståndet. Huden blir tjockare, grövre, och klådan ännu kraftigare. Utslagen kan bli rejält röda, ofta med en blåaktig färgton, och fjällar ibland kraftigt.

Neurodermit

Bildkälla: Shutterstock

ORSAK

Sjukdomen beror inte på allergi. Utslagen drabbar personer som är extra klådkänsliga och benägna för att reagera med just denna typ av hudirritation. Man kommer lätt in i en ond cirkel som skadar huden, vilket ger ännu mer klåda och ännu mer skada etc. Det kan vara mycket svårt att bryta klådcirkeln och många har därför besvär i åratal.

BEHANDLING

För att bryta detta envisa tillstånd krävs behandling med starka kortisonsalvor eller injektionsbehandling med kortison i området. Ibland kan detta kombineras med speciella täckande förband för att öka effekten. I svårare eller långdragna fall kan även vissa ljusbehandlingar komma till nytta. Bucky-behandling (mjukröntgen) kan också ges på envisa svårbehandlade fläckar. Sjukdomen är ofarlig men irriterande. Den visar ofta stor tendens till återfall. Det är därför klokt att ha en kortisonsalva hemma för användning så snart besvären återkommer.

Tidigt insatt behandling kan motverka att sjukdomen återkommer.

Patientinformationen är producerad av doc. Göran Wennersten, redigerad av doc. Håkan Mobacken i samarbete med www.pdf.nu hemsidan för hudläkare och allmänhet.

bottom of page