top of page

PITYRIASIS ROSASEA

BAKGRUND

Detta är en vanlig hudsjukdom som uppträder oftare vissa tider på året, till exempel vår och höst, särskilt hos skolbarn och upp i den yngre medelåldern. Ansamling av fall kan dock ses även andra tider på året varför man antagit att den kanske orsakas av en virusinfektion, men märkvärdigt nog oftast bara enstaka fall i en familj eller skolklass. Någon smittsamhet finns därför ej.

KLINISK BILD

Sjukdomen börjar i typiska fall med en eller två, 2–6 cm stora, rodnade fjällande fläckar, s k ”primärmedaljong “, med ett något blekare och tunnare centrum. De sitter ofta på överkroppen och är större än de följande utslagen. En primärmedaljong kommer några dagar eller veckor före de övriga utslagen. Därefter följer de övriga utslagen som sitter framförallt på överkroppen och ibland på armar och ben. Hos vuxna finns de sällan i ansiktet, men däremot ibland på halsen. Dessa utslag är mindre, omkring 1–2 cm stora, ovala och rosafärgade med en liten fjällkrage. De sitter gärna längs revbensbågarna vilket på ryggen ger utbredningen ett “julgransliknande” utseende.

Bildkälla: Dermis.net

SJUKDOMSFÖRLOPP

Utslagen är vanligen helt symtomlösa. Ibland kan de klia, särskilt om de blivit uppretade genom ovarsam behandling, friktion, nötning, feta salvor med mera. De blir då ilsknare röda som tecken på tillkomst av ett visst ekseminslag. Pityriasis rosea är annars en vanlig och helt godartad sjukdom som brukar självläka inom 6 veckor. Det är mycket ovanligt att sjukdomen återkommer senare i livet.

BEHANDLING

I regel behövs ingen behandling alls. Om utslagen kliar kan man ge ett klådlindrande och kylande liniment, tex zinkpudervätska, och för att dämpa ett ekseminslag ges en mild kortisonkräm. Försiktig UV-ljusbehandling kan ges i besvärligare fall.

Denna patientinformation har hämtats från Privatpraktiserande Dermatologers Forum, pdf.nu

Pityriasis rosasea
bottom of page