Screening

Tidig upptäckt och åtgärd av framförallt malignt melanom men även andra hudtumörer är avgörande för behandlingsresultatet och om tumören hinner sprida sig.

FotoFinder är ett digitalt system för scanning och fotografering av huden.

Scanningen är systematiserad och automatisk görs i kombination med läkarens manuella bedömning av dina hudförändringar/födelsemärken.

Om du har många födelsemärken eller är tidigare opererad för malignt melanom är detta en metod som kan vara lämplig för dig.

Det ökar tryggheten och det kan leda till tidigare upptäckt av nya hudtumörer samt minskade ”onödiga” kirurgiska ingrepp.

2017-01/fotofinder-bodystudio-atbm-8-.png
2017-01/fotofinder-bodystudio-atbm-10-.png
2017-01/fotofinder-bodystudio-atbm-11-.png