Om oss

Vår vision för verksamheten är att vi ska kunna ha kapacitet och kompetens att ta hand om dina hudbesvär hela vägen, från första bedömningen till diagnos och behandling samt genom eventuella operativa åtgärder. Våra hudläkare har bred kompetens inom både inflammatoriska hudsjukdomar och tumörsjukdomar. Vi kan vid behov sätta in systembehandlingar och operera / åtgärda tumörer och andra hudförändringar.

Dr. Hassan Killasli

Hassan Killasli – Specialistläkare inom dermatologi och venereologi och Verksamhetschef på Älvsjö Hudmottagning
Dr Hassan Killasli är specialistläkare inom dermatologi och venereologi, tidigare bitr. överläkare på hudkliniken Karolinska Universitetsjukhuset Solna och även tidigare verksam på Sophiahemmets hudmottagning. Dr Hassan har stor erfarenhet av både dermatokirurgi och inflammatoriska hudsjukdomar. Dr Hassan är även aktiv som forskare på Karolinska Institutet inom ett projekt rörande hudsjukdomen hidradenitis suppurativa.

Dr Lampros Ntintis

Dr. Lampros Ntintis, specialistläkare inom dermatologi

Legitimerad läkare sedan 2002 och arbetat inom primärvården samt inom internmedicin. Startade inom dermatologi på Hudkliniken CSK, 2008. Sedan dess arbetat på Centralsjukhuset i Karlstad som hudläkare samt på Karlstads Kirurgiska Laserklinik med estetisk dermatologi. Lång erfarenhet inom laserkirurgi och laserbehandlingar samt injektionsbehandlingar.

Dr. Louise Lönndahl

Louise Lönndahl – ST-läkare inom dermatologi och venereologi
Dr Louise Lönndahl är legitimerad läkare och gör sin specialistutbildning inom dermatologi och venereologi på Hudkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Hon är aktiv som forskare och har disputerat inom området atopiskt eksem. Louise har även många års erfarenhet av behandling av psoriasis via Psoriasisförbundets anläggningar.

Dr. Riad Hanna

Dr. Riad Hanna är specialistläkare inom dermatologi och venereologi med lång erfarenhet av både hudsjukdomar och hudtumörer.

Han har jobbat på olika hudkliniker, bland annat på Lindesbergs lasarett, Lindesberg samt på Linköpings - och Örebros Universitetssjukhus.

Dr. Mikhael Ishaq

Dr. Mikhael Ishaq – Specialistläkare inom dermatologi och venereologi
Dr Mikhael Ishaq är specialistläkare inom dermatologi och venereologi med lång erfarenhet av hudens sjukdomar. Dr Mikhael har ett brett intresse av både av inflammatoriska hudsjukdomar och tumörer. Dr Mikhael är även verksam som konsult på hudkliniken, Södersjukhuset.

Johanna

Medicinsk sekreterare

Hanna

Medicinsk sekreterare

Amela

Medicinsk sekreterare

Moa

Sjuksköterska

Catarina

Undersköterska

Anna

Undersköterska