För vårdgivare

Älvsjö Hudmottagning är en hudmottagning som ligger i anslutning till Älvsjö Vårdcentral, intill Älvsjö torg och pendeltågsstationen. Vi har avtal med landstinget och kan ta emot patienter inom ramarna för Vårdval Stockholm.

Landstinget har beslutat att återinföra remisskravet för nybesök hos hudspecialist. Ni hittar oss enkelt i Take Care, under ”Hudmottagning Älvsjö” men det går också bra att skicka remisser till oss med post.

Akuta tider: Vi har akuta tider varje dag som kan bokas via akutremiss och telefonsamtal, för de patienter som behöver omedelbar bedömning samma dag eller dagen efter.

Har du patienter som haft malignt melanom eller har många avvikande födelsemärken?

- Älvsjö Hudmottagning blir först i Stockholmsområdet med nytt system för fotografering och kartläggning av födelsemärken och hudtumörer.

Screening: Tidig upptäckt och åtgärd av framförallt malignt melanom men även andra hudtumörer är avgörande för prognosen. FotoFinder är ett digitalt system för scanning och fotografering av hudkostymen. Scanningen är systematiserad och automatisk, görs i kombination med manuell bedömning av patientens hudförändringar/födelsemärken. Detta för att öka tryggheten för högriskpatienter med tidigare malignt melanom eller många avvikande födelsemärken genom regelbundna kontroller. Detta kan förhoppningsvis leda till tidigare upptäckt av nya hudtumörer, ökad trygghet för patienterna samt minskade ”onödiga” kirurgiska ingrepp. Se bilder och artikel för mer info under ”screening”.

Utslag och klåda är sällan skabb!

- Om osäkerhet föreligger om huruvida patienten verkligen har skabb är det bättre att säkerställa diagnosen innan behandling!

Skabb: Att få diagnosen skabbinfestation är ofta mycket oroande för patienten samt patientens anhöriga och vänner. Det kan leda till konsekvenser på arbetsplatsen och i hemmet. Behandlingen med Tenutex görs ofta i onödan och är dessutom mycket irriterande för huden. Om hudbesvären inte beror på skabb försämras ofta besvären vid behandlingen och kan leda till svårbehandlade dermatiter som följd. I många fall leder detta också till att patienten känner oro för huruvida behandlingen varit framgångsrik och att behandlingen upprepas i onödan. Om osäkerhet finns avseende diagnosen kan vi hjälpa till hos oss på Älvsjö Hudmottagning. Skicka en akut remiss och ring så kan vi se patienten samma dag eller dagen efter och vid undersökningen leta skabb och titta efter skabbkvalster i mikroskop samt ge råd och behandling.


Vi opererar alla hudtumörer och andra förändringar på huden!

- Vi har möjlighet att operera exempelvis hudtumörer, nevus, atherom mm.

Operationer: På vår mottagning har vi möjlighet att operera alla slags hudförändringar. Flera av våra hudläkare är erfarna hudkirurger och vi utför även kirurgi i huvud-hals regionen. Vi har all nödvändig kirurgisk utrustning men även CO2-laser, PDT (fotodynamisk terapi) samt kryobehandling. Remittera gärna till oss för kirurgiska ingrepp på huden. Vid akuta operationer som vid misstänka maligna melanom, akut-märk remissen, vi har avsatta tider dagligen för akuta bedömningar och operationer.