Hidradenitis Suppurativa

På Älvsjö Hudmottagning finns ett nationellt center för patienter med HS-diagnos. Hos oss arbetar läkare, sjuksköterskor och undersköterskor i ett nära team tillsammans med patienten. Alla perspektiv runt patienten tas om hand på ett och samma ställe. Syftet med HS-center är att förbättra livskvalitetén och minska det sociala stigmat för patienten genom att korta ner väntetiderna samt erbjuda rätt behandling och rätt stöd. Patienten ska vara i centrum och bli sedd som person. Engagemanget ska vara långsiktigt i och med att sjukdomen är kronisk.

Verksamhetschefen för Älvsjö Hudmottagning är Dr Hassan Killasli som är specialiserad i och forskar kring problematiken runt HS som diagnos. Kompetensen är därmed nära och tillgänglig och erbjuder en variation av behandlingar, innefattande alltifrån medicinering, laser samt operation, vilket ökar chansen för att finna en fungerande symptomlindring för den enskilde patienten. Men vi önskar även lyfta värdet av dietära och andra livsstilsfaktorer samt psykologiskt stöd för patienterna.

1024-1213.png