Aktuellt

OBS! Från och med den 8e februari 2021 kommer vi att börja skicka kallelser via Kivra, om du ej är ansluten till Kivra kommer du få fortsatt kallelse via brev.

Nya patientavgifter för 2021
Ny avgift på 200 kr för första besök hos läkare på specialistmottagning med remiss.

Ny uteblivande avgift gäller fr o m 1 september 2020

Om du uteblir från ett planerat besök eller en planerad operation  och inte lämnar återbud i tid, tillkommer en avgift på 400 kr för uteblivet besök. Kommer du försent och vården därför inte kan genomföras får du också betala en avgift.

Besöka specialist inom 90 dagar

Under 2021 går region Stockholm tillfälligt över till den nationella vårdgarantin vilket innebär att det högst får ta 90 dagar att få komma till en specialist från det att beslutet om remiss togs, eller bedömningen av din egenanmälan gjordes. Tidigare har Stockholms vårdgaranti varit högst 30 dagar efter att remissen inkommit.